Naujienos

Puslapis 1 iš 58  > >>

17-03-17

Iki š. m. balandžio 28 d. paramos gavėjai įgyvendinę vietos projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos krypties “LEADER metodo įgyvendinimas” Širvintų r. VVG strategiją „Širvintų rajono vietos plėtros strategija“, per 4 (keturis) mėnesius kiekvieniems kalendoriniams metams pasibaigus, turi pateikti užbaigtų vietos projektų metines ataskaitas.

Minėtos ataskaitos teikiamos projekto kontrolės laikotarpiu – 5 (penki) metai po vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo arba, jei tokia nebuvo sudaryta, nuo sprendimo dėl lėšų vietos projektui įgyvendinti skyrimo patvirtinimo.

Užbaigtų vietos projektų metinės ataskaitos priimamos Širvintų rajono vietos veiklos grupės

administracijoje darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. (pietų pertrauka 12.00-12.45 val.)

adresu: Vilniaus g. 61, 418, 420  kab. Širvintos LT – 19120.

Iškilus klausimams maloniai kviečiame kreiptis tel.: (8 382) 53 334; 8 684 58409;

el. p. sirvintuvvg@gmail.com

17-03-15

Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG)  informuoja, kad 2017 m. planuojami kvietimai teikti paraiškoms:

-       priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritims:„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ ir  „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“;

-       priemonei „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“.

Širvintų r. VVG administracija  rengia dokumentacijos projektą Širvintų r. VVG 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimui dėl  kvietimų teikti paraiškas.

 

Širvintų rajono seniūnijose planuojami 8 informaciniai renginiai tikslu  pasidalinti informacija apie taisyklių reikalavimus pareiškėjams.

 

Informacinių renginių planuojamas grafikas:

 

-       2017 m. kovo 20 d. 18.00 val. –  Širvintų kultūros centro Anciūnų filiale;

-       2017 m. kovo 22 d. 18.00 val.– Širvintų rajono savivaldybės posėdžių salėje;

-       2017 m. kovo 27 d. 18.00 val.– Čiobiškio seniūnijoje;

-       2017 m. kovo 30 d. 18.00 val. – Jauniūnų seniūnijoje;

-       2017 m. balandžio 10 d. 18.00 val.. – Alionių seniūnijoje;

-       2017 m. balandžio 11 d. 18.00 val.. – Kernavės seniūnijoje;

-       2017 m. balandžio 12 d. 18.00 val.. – Gelvonų seniūnijoje;

-       2017 m. balandžio 20 d. 18.00 val. – Musninkų seniūnijoje.

Daugiau informacijos: Tel. (8  382) 53 334; 8 684 58409; el. p. sirvintuvvg@gmail.com

17-03-15

Kviečiu   Širvintų r. VVG narius  š. m. kovo mėn.  24  d. 16.30 val. į Širvintų rajono vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą.

Susirinkimo vieta - Plento g. Nr. 3, Kielių k., Širvintų sen., Širvintų r.


Susirinkimo darbotvarkė:

1. Širvintų r. VVG  pirmininko veiklos ataskaita.

2. Širvintų r. VVG valdybos veiklos ataskaita.

3. Finansinė ataskaita už 2016 metus.

4. Gautų prašymų nagrinėjimas.

5. Einamieji reikalai.

 

Jūsų visų dalyvavimas svarbus ir laukiamas.

Prašau, patvirtinkite apie  dalyvavimą el. p. sirvintuvvg@gmail.com arba tel. (8 382) 5 33 34; +370 684 58 409(mob.)

 

Su pagarba,

 

Mindaugas Korsakas
Širvintų rajono vietos veiklos grupės pirmininkas
Vilniaus g.61, LT-19120  Širvintos
el. p. sirvintuvvg@gmail.com

17-03-06

Informuojame, kad š. m.  kovo 6 d., pirmadienį,  skelbiamas Širvintų r. VVG valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. "Dėl Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos metinės įgyvendinimo patikslintos ataskaitos patvirtinimo" (ataskaitos kopija valdybos nariams išsiųsta el. p.)

Esant skubiai svarstytinam klausimui, kuriam  reikalingas Valdybos sprendimas, jis gali būti aptartas elektroniniu paštu. Sprendimas priimamas,  gavus Valdybos narių pritarimą raštu (elektoriniu paštu, faksu).

Širvintų r. VVG informacija

17-02-12

Informuojame, kad š. m. vasario 13 d., pirmadienį, 17.30 val. šaukiamas valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų atrankos kriterijų aptarimo Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra“, „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“.

2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas planuojamos datos paskelbimo.

3. Einamieji reikalai ( Dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo. Dėl informacinių susitikimų organizavimo ir kt.)

Posėdžio vieta: Vilniaus g. 61, 420 kab., Širvintos