Naujienos

Puslapis 1 iš 57  > >>

17-02-12

Informuojame, kad š. m. vasario 13 d., pirmadienį, 17.30 val. šaukiamas valdybos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl vietos projektų atrankos kriterijų aptarimo Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategijos priemonėms „Ūkio ir verslo plėtra“, „NVO ir privataus verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“.

2. Dėl Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas planuojamos datos paskelbimo.

3. Einamieji reikalai ( Dėl visuotinio susirinkimo sušaukimo. Dėl informacinių susitikimų organizavimo ir kt.)

Posėdžio vieta: Vilniaus g. 61, 420 kab., Širvintos

17-01-19
Praėjusią savaitę Vilnius TechPark tapo socialinio verslo ekspertų susitikimo centru – socialinio verslo akseleratorius „Socifaction“ įgijo naują pagreitį startuodamas su unikalia programa Lietuvos regionams. 15 ekspertų komanda tris dienas dalinosi patirtimi, ieškojo sprendimų naujiems iššūkiams bei su profesionalių lektorių iš Lietuvos ir Didžiosios Britanijos pagalba ruošėsi prasidedančiam įtemptam socialinio verslo idėjų įgyvendinimo laikotarpiui.
16-12-22
Širvintų rajono vietos veiklos grupė (toliau – VVG), kurios veikla orientuota į kaimo visuomenės gyvenimo kokybės gerinimą, socialinio, ekonominio ir kultūrinio aktyvumo skatinimą, 2016-uosius metus baigia  sėkmingai. Atkaklaus ir atsakingo darbo dėka parengtam projektui  "Širvintų rajono vietos veiklos grupės 2015-2020 metų vietos plėtros strategija" (toliau – Strategija) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija  skyrė paramą 1 441 880 Eurų. Šios sumos 85 proc. sudaro EŽŪFKP lėšos bei 15 proc. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
16-12-15

Širvintų r. VVG bendradarbiaudama su   VšĮ ,,Geri norai LT“, NVO ,,Avilys,  Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centru įsijungė į  socialinio verslo mokymų programą, kurią finansuoja Britų Taryba ir tarptautinė finansinių paslaugų grupė ,,Barclays“.
2016 m. gruodžio 12 d. susitikimo metu projekto SOCIFACTION  organizatorės Jurgita Ribinskaitė-Glatzer ir  Ieva Savickaitė   susitiko su Širvintų r. VVG,   Savivaldybės suinteresuotais atstovais, galimais socialinio verslo kūrėjais, susipažino su jų patirtimi, išklausė pristatomas jų veiklas. Susitikime-diskusijoje su galimų socialinio verslo iniciatyvų atstovais,  nepelno siekiančiomis organizacijomis buvo pristatyti  socialinio verslo aspektai, į kuriuos reikia atsižvelgti kuriant socialinį verslą.. Lektoriai supažindino dalyvavusius, kad programoje yra atrinktos dalyvauti 15 vietos veiklos grupių, kuriose nuolat lankysis specialiai organizatorių tinklo apmokyti bei kiekvienai vietovei paskirti atskiri socialinio verslo ekspertai ir dirbs su vietovėje besikuriančiomis potencialiomis socialinio verslo iniciatyvomis.  Dalyvavusiems pateikus svarstomas projektams idėjas, galimas veiklas socialinio verslo ekspertai padės ,,išgryninti“ socialinio verslo iniciatyvas, įgyti reikalingų kompetencijų. Programos įgyvendinimo metu kiekvienoje vietovėje numatoma atrinkti po 4 socialinio verslo iniciatyvas, ir skleisti jas, kaip gerosios patirties pavyzdžius. 
Numatoma programos trukmė – 4 mėn. (2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. kovo mėn.). Programos sėkmės atveju numatoma programą tęsti dar 4 metus, siekiant aprėpti kuo daugiau Lietuvos teritorijos.

Informacija pateikta : https://www.facebook.com/pg/%C5%A0irvint%C5%B3-Vvg-1073587692656990/posts/